NÁLEPKY

Trénink komunikace, pohotovosti, empatie a pochopení verbální i neverbální komunikace kolegů.

Hru hrajeme ideálně v počtu do 10 účastníků. Nejprve každý sám vymyslí, na papír napíše "nálepky lidí" a pak předá papír vedoucímu (př. puntičkář, nezdvořák, sobec, ukecaný, kamarádský...). Tuto fázi lze nahradit i tím, že vedoucí si napíše "nálepky sám". Pak musí vedoucí vlastnosti a definované lidi napsat na samolepky. Samolepky nalepí každému jednotlivci na čelo. Tzn. že sám nevidím, co mám na čele, ale u všech ostatních nálepku vidím. Na zadané téma pak společně všichni diskutují a chovají se k sobě podle vlastností na nálepkách (puntičkáři se přesně vysvětluje, ukecaného musíme zastavovat ..). Časový limit 7 - 10 minut.

Cílem je uhodnout podle chování kolegů ke mně, jakou nálepku mám na čele. 

Zpětná vazba:

Často se stává, že si uvědomíme svůj styl komunikace a chování až v zrcadle svých kolegů.