NON VERBUM

Hra je o projevu emocí a řeči těla, o neverbální komunikaci. Trvá asi 20 min.

Při poslechu mluveného slova vnímáme jen 40% obsahu slov. Názor na mluvčího si ze 60-70% tvoříme podle neverbální komunikace – podle mimiky, gest, intonace, způsobu chůze, dechu. Jsme schopni tyto signály správně vyhodnocovat? Hráči se rozdělí do skupin a vyberou si 5 emocí, které budou předvádět. Emoce jsou rozděleny podle obtížnosti do 2 skupin A, B. Každý se musí zúčastnit předvádění emocí, zbytek osob (skupin) hádá emoci.

A lehčí emoce (1 bod) = strach, zlost (hněv), smutek, radost, láska, překvapení, zklamání, očekávání, štítivost, nadšení, nervozita, vzdor, uvědomělost, chlípnost, zoufalství

B těžší emoce (2 body) = něha, osamělost, naděje, podlézavost, nedočkavost, vulgárnost, vroucnost, ukřivděnost, skepse, nadřazenost, apatie, svrchovanost, pohrdání, nejistota, chlad, odmítání, bodrost, touha.

Způsob předvádění:

Intonace – četba, přednes neutrální věty
Gestikulace – emoce se předvádí jen rukama, lze využít opony, kapesníku
Mimika – emoce předvádíme jen obličejem
Chůze – projdeme místností a dosedneme na židli
Dech – emoce vyjádříme dýcháním.

Účastníci předstoupí, oznámí ze které skupiny si vybrali emoci a jak ji budou předvádět (neprozradí název emoce). Ostatní tipují, která emoce byla předvedena, za správný úsudek A=1 bod, B=2 body.

Jak se vám vede uhodnout předváděnou emoci? Je to důležitý postřeh pro posouzení emočního vcítění se do komunikace a vyjádření druhé osoby.