Pozornost a úsilí

Dnes vyzkoušíme další z her na naše logické myšlení (Daniel Kahneman: Myšlení rychlé a pomalé)

Ukážeme si, jak je složité zaměřovat pozornost a jak velké úsilí nás to stojí.
Hru jsem vám dneska namluvila na video  http://youtu.be/HrEHgp7-bpo
Podporu pro odměřování času najdete na  http://www.metronomonline.cz/

Zpětná vazba:
Všímejte si velkého soustředění na rytmus i správnost, všímejte si pocitů ve svém těle. Můžete se natočit při hře na video a uvidíte, zda šlo pro vás o těžký či lehký úkol - rozšířené zorničky očí budou odrazem těžkého úkolu.
Vůbec jste nezapojovali svou intuici, své emoce. Mentální myšlení se výrazně odlišuje od emočního.