Upozornění
  • For the extension Akeeba Backup Core package version 8.3.3 is available, but it requires at least PHP version 7.2 while your system only has 7.1.33

Komunikační týmové dílny

Komunikační týmové dílny
Komunikační týmové dílny

Naše skupina lidí je otevřený systém s různými vztahovými rovinami. Na komunikačních dílnách se potkávají zpravidla "neznámí" lidé, kteří usilují o společný cíl - osobní či profesní rozvoj.

Prostřednictvím diskusí, případových studií, her a tréninku dochází ke změnám v chování a myšlení některého z účastníků, což se projevuje i na chování ostatních. Trvale komunikujeme, reagujeme, rozhodujeme se, učíme se.

  • jenom tehdy, když vidím reakci skupiny na své chování, mohu si ho uvědomit
  • jenom tehdy, když získám zpětnou vazbu, mohu s ní pracovat
  • jenom v porovnání s jinými lidmi mohu prohloubit proces učení a vlastní motivaci
  • jenom ve skupině mohu usilovat o zvyšování schopnosti sebeprosazení se
  • prostřednictvím těchto procesů ve skupině mohu poznávat sám sebe, své pocity a pracovat s nimi