DRAŽBA schopností a dovedností

Ideální hra pro hledání nezbytných kompetencí pracovní pozice před výběrovým řízením nebo při tvorbě kompetenčních modelů hodnocení práce zaměstnanců.

Hru hrajeme v týmu asi 15 osob. Účastníci si (každý sám) na čistý papír napíší schopnosti a dovednosti, které jsou důležité pro danou pozici. Pak vytvoří skupinky max po 5 osobách. Každá skupinka si mezi sebou ukáže své úvahy a musí se shodnout na domluveném počtu schopností a dovedností (optimum 10-15). A nastává dražba mezi skupinkami. Vedoucí draží jednotlivé vlastnosti tak, že zdvihne kartičku s názvem schopnosti/dovednosti. Nejnižší nabídka je 1 bod. Každá skupina má k dispozici 100 bodů, které může libovolně rozdělit. Sama skupina se tak rozhoduje, jakou hodnotu pro ně ta která schopnost/dovednost má. Nelze překročit stanovených 100 bodů.

Je důležité si ve skupině domluvit i taktiku a strategii při dražbě.

Zpětná vazba:

Při vyhodnocení se dívejte na spokopenost s vydraženými vlastnostmi, na samostatnou práci, na uvědomění si priorit. Pro specifikaci kompetence můžete pak vzít třeba 5 dovedností, které získaly maximum bodů.