Interaktivní hry

Žijeme ve světě, který je flexibilní a změna je na denním pořádku. Přitom postrádáme jakékoli tajemno, objevování, dobrodružství, zážitek z vlastního přemýšlení o věcech či procesech.

Je mnoho příležitostí využít hry k osobnímu rozvoji, k podpoře týmů, k budování loajality,
k motivaci, k budování prostředí vzájemné tolerance a respektu mezi lidmi.

Chcete, aby manažerská hra splnila svůj účel? Pak usilujte o přirozenou spolupráci účastníků při hledání cest řešení, při uzavírání kompromisů a dodržování dohodnutých postupů. Jestliže všichni "hrají jako o život", pak zpravidla překračují svou komfortní zónu a učí se. Učí se nenásilnou formou překonávat překážky, dozví se něco o sobě a mohou se zlepšovat.

V účastnících hry zůstává pocit prožitku a netušených možností při překonávání překážek.
Dobře vedená manažerská hra v sobě zahrnuje reflexi, nutnou podmínku zpětnovazebni informace, porovnání zkušeností a prožitků s jinými účastníky jako příležitost pro budoucí rozvoj.