Šestý smysl

Cílem je naučit se přemýšlet nad ostatními. Princip spočívá v odhadu NEJČETNĚJŠÍCH odpovědí.

Hraje libovolný počet hráčů, každý potřebuje jen papír a tužku. Čas je 10 - 20 minut. Vedoucí čte otázky a účastníci si píší odpovědi. NEODPOVÍDAJÍ ZA SEBE, ale SNAŽÍ SE UHÁDNOUT, kterou odpověď si vybere většina. Nesmí se dávat najevo, jakou odpověď jsem napsal ... je ticho jako v hrobě a každý si odpovědi zakrývá.

Příklad úkolů ... jmenujte:
den v týdnu
telefonní číslo
nejčastější zubní pasta
oblíbený televizní seriál
milovaný hudební nástroj
rozhodněte se pro jednu barvu: červená, modrá, bílá

Zpětná vazba:

Z každé otázky získá hráč tolik bodů, kolik hráčů má stejnou odpověď. Pokud se jeho rozhodnutí s nikým neshoduje, má 0 bodů. Hráči s vyšším počtem bodů mívají většinou lepší kontakt s okolním světem, často lepší odhad na lidi.