Emoce v rozhovoru

Oblast: Schopnost KOMUNIKACE … Aktivní naslouchání
EMOCE v ROZHOVORU

Všichni víme, že aktivním nasloucháním předcházíme nedorozuměním v životě. Všichni to víme.
Jak moc jsme schopni se soustředit na myšlenku, kterou nám klient, partner či kamarád říká?

Hrají dvojice. Jeden z partnerů líčí zážitek / projekt /dialog / situaci, která na něj silně zapůsobila. Využívá emočně silná slova, gesta, mimiku.
Hovoří 5-10 minut. Úkolem druhého partnera je opakovat, co řekl kolega. Přitom má rozdělit sdělení kolegy do 3 rovin:
* ukázat a zdůraznit emoce a pocitovou úroveň
* vytáhnout ze sdělení fakta
* vyjádřit vlastní domněnky o sdělení

Zpětná vazba (bez ní je manažerská hra degradována na pouhou zajímavou hru):
Jak moc se soustředím v naslouchání na vlastní pocit z partnera?
Jak moc si uvědomuji fakta?
Jaké si dělám vlastní závěry a domněnky?
Jak se soustředím, co partner říká?