Jak a kde koučink probíhá

Na první setkání s koučem je vhodné se telefonicky objednat, případně zaslat email.

Délka jednoho koučovacího setkání je 50 - 60 minut. Při navázání spolupráce jde o řadu setkání, často v intervalu 2 - 4 týdny.
Počet setkání je určen vzájemnou dohodou a potřebou klienta.

Koučovací setkání probíhá na sjednaném místě v klidném prostředí (pracoviště klienta nebo kancelář kouče, klidné místo v kavárně, místo bydliště klienta).

Klient je nejvyšší autoritou v úsilí o vlastní změnu, je sám odpovědný za svůj cíl. Klient má zodpovědnost za řízení směru koučinku. Kouč má zodpovědnost za proces, poskytování podpory. Kouč vede klienta k zamyšlení a nacházení vlastních odpovědí na otázky, které jej trápí a které mu do té doby nepřišly na mysl. Klient společně s koučem vytyčují akční plán a kroky k jeho dosažení. Výstupem setkání je posun klienta na cestě k cíli a nové impulsy k řešení situace. Mezi jednotlivými koučovacími setkáními klient aktivně pracuje na svých cílech.

Rozhovor mezi koučem - mnou - a klientem je zcela důvěrný. Respektuji Vaši osobní svobodu a vaše soukromí. Míra otevřenosti v rozhovoru je na Vás.

Kouč neuděluje rady. Je průvodcem klienta na cestě k cíli. Specificky vedeným rozhovorem - otázkami - umožňuje, aby si klient našel vlastní řešení, která mu budou vyhovovat.