Výhody INTROVERTŮ v divokém a dravém světě

  24. duben 2018 17:00 – 19:30
  Poloha: Centrum PANT, Československých legií 22, Ostrava, Moravskoslezský kraj, Česko
Kategorie: Komunikační týmové dílny
Typ vstupenky Cena Počet
účastnický poplatek 300,00 Kč N/A

introvert

"Ticho“ by mělo zaujmout každého, komu záleží na lidech - jak myslí, pracují a vycházejí s druhými.

Také nechápete podivné jednání tichých kolegů v kanceláři či nepochopitelné výjevy svých tichých dětí? Setkání dvou osobností je jako kontakt dvou chemických látek. Dojde-li k jakékoliv reakci, přemění se obě.

Jak mohou v dnešním dravém světě introverti s extraverty vyjít? Jsou jako protipóly. Co je vzájemně přitahuje? Co je přivádí k šílenství? Jak s mírou nadhledu a porozumění řešit rozpory obou temperamentů?

Zkusíme pochopit sílu a výhody introvertů, předáme si zkušenosti, jak řešit rodinné neshody způsobené nesouladem povah rodičů a dětí. Zaměříme se na to, jak podpořit introvertní kolegy, partnery, děti.