Životní postoje DÍTĚ, RODIČ, DOSPĚLÝ. Jak spolu vyjít?

  22. únor 2018 17:00 – 19:30
  Poloha: Centrum PANT, Československých legií 22, Ostrava, Moravskoslezský kraj, Česko
Kategorie: Komunikační týmové dílny
Typ vstupenky Cena Počet
Účastnický poplatek 300,00 Kč N/A

Jsem více rodič, dospělý, dítě? Budeme sledovat vlastní EGO z pohledu „3 v 1“.

Jaký je můj převažující styl myšlení, chování či jednání, můj životní scénář? Jak na mé projevy reaguje okolí? Výsledek komunikace je závislý na tom, který stav našeho ega právě převažuje.

Lidé jsou OK … každý člověk má své opodstatnění, každý má svou důležitost, ke každému je potřeba přistupovat s odpovídajícím respektem. Případové studie životních scénářů budou základem našeho sdílení a diskuse. Zaměříme se na vlastní přístup k životním situacím, na případové studie sociálních her v rodinách a rodinných vztazích. Každý máme vzory jednání, které se nám často opakují v běžném životě, každý hrajeme svou hru. Jak spokojeně svou životní hru vyhrát?